Bố ơi nhẹ thôi… chồng con đang hút thuốc bên ngoài

Kotone Fuyu xuất hiện trong bộ truyện nổi tiếng thứ 13. Một cặp vợ chồng không được ban phước với kho báu con. Chồng tôi nghiện thuốc lá nhiều do áp lực từ bố chồng và chán nản công việc. Đã thế, trong khi chồng đang hút được 5 phút thì bố chồng tôi bất ngờ sóc lọ nhanh chóng vì ông ấy phối hợp với khả năng sinh sản của Kotone! Thời gian hút thuốc của chồng tôi là thời gian bắn kiêm của bố tôi! 10 bức ảnh chắc chắn phải có! Đang hút tới tận gốc thì vợ đã bị bố vợ bắn tinh vào âm đạo.

Bố ơi nhẹ thôi… chồng con đang hút thuốc bên ngoài

Bố ơi nhẹ thôi… chồng con đang hút thuốc bên ngoài