Sau bao nhiêu ngày nuôi em gái mưa cuối cùng cũng được thịt