Xin lỗi chồng, hôm nay em phải ở lại làm thêm giờ cùng sếp ~ Reona Kirishima

“Xin lỗi anh, hôm nay em phải ở lại làm thêm giờ nên sáng mới về được”. Tôi lại nói dối chồng tôi, người đang cố gắng tìm việc và luôn giúp đỡ, yêu thương tôi. Mỗi lần lừa dối anh ấy thì tim tôi lại tan nát nhưng cơ thể tôi lại không muốn từ chối vị sếp của tôi… Và rồi tới ngày đó, ngày tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với hắn ta thì tôi lại bị chồng tôi bắt gặp…

Xin lỗi chồng, hôm nay em phải ở lại làm thêm giờ cùng sếp ~ Reona Kirishima

Xin lỗi chồng, hôm nay em phải ở lại làm thêm giờ cùng sếp ~ Reona Kirishima